INTERNETOVÉ RÁDIO

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se problematiky tvorby a užití internetového rádia. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Povšimněte si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na české, ale i na anglické zdroje.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

1.25.2010

Blíží se na webu konec volně dostupného obsahu?

Článek pod názvem:
"Is era of free online content coming to an end? Pricing plans weighed by Hulu, NYT." opublikoval portál "Statesman.com".
Z textu vybírám:
"Internet radio company Pandora Media Inc., which had offered its service free, recently began charging users a monthly fee of 99 cents if they listened for more than 40 hours a month.
"The economic reality of any type of content is that you need people to put some money into the tip jar," company founder Tim Westergren said. That imperative has grown as advertising dollars flooding online are expected to slow."
Celý text najdete na TÉTO adrese.