INTERNETOVÉ RÁDIO

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se problematiky tvorby a užití internetového rádia. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Povšimněte si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na české, ale i na anglické zdroje.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

1.27.2010

Hudba offline, nebo na internetu?

Pod tímto názvem najdete v č. 2/00 časopisu Computer, diskuzi
autorů Jakuba Čížka a Davida Slámy, na téma zda preferují
hudbu z internetu nebo off-line. První z jmenovaných se přiklonil
na stranu ninternetu, druhý dává přednost hudbě z nosičů, PC atd.
Více o obsahu čísla najdete na adrese: