INTERNETOVÉ RÁDIO

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se problematiky tvorby a užití internetového rádia. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Povšimněte si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na české, ale i na anglické zdroje.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

1.18.2010

Úvodní slovo k tomuto specializovanému weblogu

Posláním tohoto odborného weblogu je upozorňovat na cenné
zdroje - články v časopisech, knižní tituly a webové stránky,
případně celé portály - které se věnují internetovému rádiu.
Obsah bude navazovat na celou řadu stávajících weblogů
provozovaných na portálu AKA MONITOR. Seznam
existujících odborných weblogů najdete na adrese:
http://weblogy.akamonitor.cz/
Vzhledem k poměrně malé četnosti zdrojů v českém nebo
slovenském jazyce, zahrnu do monitoringu i zdroje v jazyce
anglickém. Většina odkazů bude doprovázena stručným
komentářem.
Uvítám náměty na zdroje,které ještě nebyly ve weblogu
zmíněny.