INTERNETOVÉ RÁDIO

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se problematiky tvorby a užití internetového rádia. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Povšimněte si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na české, ale i na anglické zdroje.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.15.2010

The Best Internet Radio Stations, 2010

Paul Gil z Audio.com Guide, sestavil přehled 10-ti  nejpozoruhodnějších radiostanic:

Zařadil do něj tyto stanice, resp. „shluky“ stanic:
http://acousticalternative.com/web/
http://www.live365.com/index.live

Na adrese:
http://netforbeginners.about.com/od/guidesfavorites/tp/best_internet_radio.htm?p=1
poskytl Paul Gil stručné hodnocení  každé ze stanic. Bral při tomv úvahu následující kriteria: „
music selection size, ease of use, friendly navigation, availability, system requirements, and convenience of service“.