INTERNETOVÉ RÁDIO

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se problematiky tvorby a užití internetového rádia. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Povšimněte si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na české, ale i na anglické zdroje.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.18.2010

Internetové rádio je řešením pro studenty

18. února byl publikován zajímavý text o růstu obliby internetového rádia mezi studenty vysokých škol v USA. Cituji z úvodu a uvádím odresu plného změní článku.
"Internet radio strikes a trend, leads to new musical discoveries. Popular sites like Pandora and Jango give listeners a fresh approach to music.
Autor článku: Sara Byers
A music technology wave has hit the college world, and Internet radio is taking over. Keeping in mind that some poor college students don't have money for iPods and other high-priced musical machinery, Internet radio gives the student population a chance to listen to music for free, while also discovering other bands similar to their tastes in music. Although most everyone loves the idea of iTunes, not everyone can pay $.99 or $1.29 each time they want to rock out to a hip new song. It may not seem like much, but that price can accumulate over time. "
Celý  text najdete na TÉTO adrese.