1.27.2010

Hudba z webu a právo

V souvislosti s tématem "Muzika z webu" zařadila redakce časopisu Computer do č. 2/00 vyčerpávající pohled na možnosti získávání hudby z internetu z pohledu práva. Článek je nazván "Hudba z webu a právo" a obsahuje odpovědi na konkrétní otázky, položené prof. JUDr. Ivo Telecovi, CSc. profesoru Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Uvádím citaci několika vybraných otázek a dvě odpovědí na otázky vztahující se přímo k tématu tohoto weblogu.
Vybrané otázky, na které najdete odpovědi v č. 2/00 časopisu Computer.
- Jak se české autorské právo staví ke stahování s využitím peer-to-peer sítí a torrentů?
- Jak je to s přímým stahováním z datových úložišť, jako třeba Rapidshare, kde v rámci stahování k žádnému šíření nedochází?
- Je v pořádku půjčit si originální hudební CD z knihovny a zhotovit si pro vlastní potřebu jeho kopii?
- Lze najít nějaké měřítko, jak posuzovat různé případy naklá¬dání s chráněným obsahem?
Vybírám odpovědi na 2 otázky, které se přímo dotýkají internetových rádií:
- Otázka: Jak jsou na tom internetová rádia a služby, které nabízejí streamování audio nahrávek?
Odpověď: "To je normální způsob užití - tzv. sdělování veřejnosti, které se oddělilo od běžného rozhlasového vysílání, je to samostatný druh užití."
- Otázka: Vyskytují se i služby, které samotným uživatelům umožňují v internetovém prostředí vysílat vlastní rádio. Jak se na ně autorské právo dívá?
Odpověď: "Nejde sice o vysílání, ale o sdělování veřejnosti, k němuž je nutné mít příslušnou licenci. Tu samozřejmě nemusí být až tak těžké získat. Pokud ji ale nemáte, jedná se o bezdůvodné obohacení v obvyklé ceně licence, a tak můžete dostat pokutu ve výši až dvojnásobku obvyklé ceny té licence. Z hlediska trestního zákoníku jde o porušování autorského práva
Článek je v časopise Computer doplněn i o citace vybraných ustanovení zákona.
Když se mluví o právních záležitostech, často zazní dotaz, z jakých konkrétních ustanovení uvedené argumenty vyplývají. Redakce čtenářům proto nabízí vybraná relevantní ustanovení autorského zákona.
Komlexní rozbor problematiky podaný prof.  Telecem,  publikovaný v časopise Computer 2/00, každopádně stojí za pozornost