1.23.2010

Nejasná budoucnost internetových rádií

Článek s tímto názvem opublikoval Martin Vyleťal 7. 2. 2008. Datum uvádím proto, že 2 roky jsou v této oblasti pěkně dlouhá doba, během které se toho může hodně změnit. Přesto na článek odkazuji. Důvod spočívá v tom, že většina otázek, které se snažil autor před dvěma roky odpovědět, zůstává stále aktuální. Autor se zamýšlí nad  budoucností internetových rádií zejména z pohledu reklamy, která je významným zdrojem pro financování provozu rádií.
Z článku vybírám pouze několik odstavců:
Úvaha je uvedena takto: "Stanou se internetová rádia oblíbenou platformou pro zadavatele reklamy, nebo i nadále budou existovat zejména díky nadšení a úsilí jejich provozovatelů? Přestože náklady na zřízení a provoz jsou u internetových rádií několikanásobně nižší než u klasických FM rádií, tvoří ta internetová v České republice z hlediska poslechovosti zatím minoritní skupinu."
Několik myšlenek:
- "Dokud se provozovatelům internetových rádií nepodaří proniknout mezi zavedená média, mohou se vydat několika směry, které by mohly přesvědčit inzerenty, aby část svých reklamních kampaní přesunuli právě do internetových rádií, která mohou nabídnout nejen zacílení na specifickou věkovou či sociální skupinu, ale samozřejmě i nižší cenu oproti klasickým FM rádiím. Jedním ze způsobů, který může ovlivnit rozhodování inzerentů, je schopnost provázat audio spot s vizuální reklamou na internetových stránkách nebo zařazení reklamního spotu před spuštěním rádia tak, jak to již dnes činí provozovatelé služeb streamovaného videa."
- "V poslední době je také velmi úspěšný model, který pracuje na principu vytváření komunit a sociálních sítí, např. Last.fm či MyStrands. Posluchač takového rádia má možnost si vytvořit vlastní seznam písní, které chce poslouchat, a navíc se může sbližovat s lidmi, kteří poslouchají stejnou hudbu jako on."
-"Na základě našich průzkumů až 80 procent posluchačů vyžaduje vedle hudby i aktuální infoservis, zprostředkovaný oblíbeným moderátorem.“
- "Pokud totiž přijmeme tezi, že rádia tvoří ve většině případů kulisu k běžně prováděné činnosti, u internetových je pak tato činnost logicky spjata převážně s prací na počítači, dojdeme pravděpodobně k závěru, že internetová rádia neslouží primárně jako náhrada za klasická FM rádia, ale spíše jako náhrada za hudbu z přehrávače. Tato skutečnost souvisí podle mého názoru zejména s tím, že se internetová rádia specializují na jednotlivé hudební žánry či interprety."
Plné znění článku najdete na TÉTO adrese.