1.20.2010

Rádio ICM - případová studie internetového rádia

Na níže uvedené adrese se seznámíte se zajímavým projektem internetového rádia. Jak autoři sami uvádějí, vzniku samotného projektu Rádia ICM předcházela spolupráce českokrumlovského Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. (CPDM) s rakouským uměleckým sdružením Stadtwerkstadt Linz a nezávislého rádia FRO Linz na projektech skupiny „Slavnosti volné tvorby“ ; „Hudba bez hranic“ a „Pozor vysíláni“ v období od března do června 2004 . Cílem výše uvedených aktivit bylo sbližování obou příhraničních regionů prostřednictvím natáčení publicistických a informačně – kulturních pořadů určených k odvysílání na rádiu FRO Linz . 
CPDM o.p.s. bylo nabídnuto několika návštěvníkům Informačního centra pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově myšlenka vlastního internetového rádia ... 
Dozvíte se "Proč realizujeme projekt Rádia ICM ?".
Je vysvětlen název Rádio ICM:  
Název Rádia ICM se skládá z pojmů : Information ( informace ) , Culture ( kultura ) , Music ( hudba ) . Také je složeno ze zkratky Informačního centra pro mládež ( ICM ), provozovaného CPDM o.p.s. . 
Jaké jsou cíle Rádia ICM
Vybírám: "Cílem projektu Rádia ICM je vytvořit multikulturní internetové rádio , které by si tvořili sami žáci – studenti z celého Jihočeského kraje , především však z Českého Krumlova . Chceme být „rádiem veřejnosti otevřené“ a touto skutečností se odlišovat od ostatních rádií na jihu Čech a prolomit bariéru mezi rádiem a posluchačem ...."
Vše ostatní a živý odkaz na provozní stránku samotného internetového rádia najdete na adrese:
http://www.icmck.cz/index.php3?page=listkat&submenu=3&subindex=1